System Informacji Przestrzennej

  • project image
    Gmina Łącko

    Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Gmina Łącko 

Projection
EPSG:2180 

Extent
592154.24373488500714302, 177922.11839781005983241, 618976.44160336046479642, 196843.55170586434542201

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Geolocation 

 Print 

 Measures

 Draw